welkom
profiel
kennis
portfolio
contact
kraft_bgrechts
brandiacs

PORTFOLIO

Vraag voor een actueel en volledig overzicht van mijn werkervaringen en opleiding mijn cv aan: info@kraftcommunicatie.nl

Opdrachtgevers (vanaf 2009)

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Senior communicatieadviseur ad interim voor projecten bij Brandweer Amsterdam-Amstelland (Brandveilig leven en Programma Informatiemanagement). Coachen medewerkers.
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Redactie van de brochure ‘Wet veiligheidsregio’.
www.bzk.nl

Veiligheidsberaad
Eindredactie voor De Veiligheidsregio, een kwartaaluitgave voor bestuurders van de 25 veiligheidsregio’s, management en gemeentebesturen/raden. Een initiatief van BZK, dat inmiddels is overgedragen aan het Veiligheidsberaad. Deze geeft de krant gezamenlijk uit met BZK, GHOR, NVBR VtsPN en VNG. Zie voor de laatste uitgave:
www.veiligheidsberaad.nl

NVBR
Advisering en ondersteuning bij communicatie rond dossier brandweerduiken in Nederland.
www.nvbr.nl

Advisering en ondersteuning bij ontwikkeling landelijke handreiking Regionaal risicoprofiel.
www.regionaalrisicoprofiel.nl

Iris Advies
Persbegeleiding bij (nieuw)bouwprojecten. Organisatie van events.
www.irisadvies.nl

Van der Hilst Opleidingen
Examinator communicatieopleidingen.
www.hilst.nl

Werkgevers (tot 2009)

Tot 2009 ben ik werkzaam geweest bij verschillende organisaties.

Communicatiemanager NVBR
(Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding).
Regie op landelijke woordvoering (ondersteuning van bestuur en Raad van Regionale Commandanten; ontwikkelen van eenduidig en helder persbeleid ten aanzien van woordvoerderschap (o.a. ook op crisiscommunicatie); ondersteunen en adviseren van landelijk netwerk regionale communicatieadviseurs van de brandweer.
Adviseren van bestuurders en beleidscoördinatoren over de in te zetten mix van communicatiemiddelen en activiteiten.
www.nvbr.nl

Manager communicatie Stichting Ipse
(Zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, 2.300 cliënten, 2.300 medewerkers, 650 vrijwilligers; inmiddels gefuseerd met De Bruggen).

Opzetten en managen van afdeling communicatie. Communicatie rond zorgvernieuwing en bouwprojecten (intern/extern). Procescommunicatie rond kwaliteitstraject (2005 – 2008), informatief, cultuurverandering. Ontwikkelen van marketingcommunicatiebeleid (strategisch en operationeel (2006/2007 invoering). Coachen en begeleiden van management bij communicatieve activiteiten zoals pers, woordvoerderschap, crisiscommunicatie.
www.ipsedebruggen.nl

Hoofd communicatie Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland
Verbeteren van de naamsbekendheid en geëvalueerd met onderzoek (o.a. door middel van benchmarking). Communicatief begeleiden van infrastructurele en natuurprojecten, zoals het zeer ingrijpende en grootschalige regeneratieproject in Meijendel.
www.dunea.nl

Voorlichter dienst Milieu en Beheer, gemeente Leiden
Grootschalige campagnes voor invoering gescheiden inzameling huisvuil en woordvoerderschap.

Diverse communicatiefuncties
Communicatiefuncties bij de GG en GD Groningen en het Informatiecentrum Gemeente Groningen; voorlichter Gemeente Leek (waaronder de introductie aan de burgers van de invoering van gescheiden inzameling).