welkom
profiel
kennis
portfolio
contact
kraft_bgrechts
brandiacs

KENNIS & ERVARING

In de afgelopen 20 jaren heb ik de werelden van zorg, milieu, water en veiligheid leren kennen. En daarbij de interessante dilemma’s die organisaties tegenkomen in deze dynamische sectoren. In mijn opdrachten maak ik dankbaar gebruik van de kennis, ervaring en contacten die ik als adviseur en manager heb ontwikkeld en nog steeds onderhoud.

Veiligheid
veiligheidsregio
Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s geeft de overheid invulling aan de wens om burgers beter te beschermen en hulpverleningsorganisaties en overheden intensiever met elkaar te laten samenwerken. Vanuit onder andere mijn functie als communicatiemanager/woordvoerder bij de brancheorganisatie van de brandweer en als eindredacteur van het kwartaalblad De Veiligheidsregio sta ik dicht bij de ontwikkelingen die spelen in het veiligheidsdomein. Speciale aandacht heeft de politieke dimensie: hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, GHOR, politie en overheden (van gemeenten tot ministeries) dienen lokaal, regionaal én internationaal de samenwerking te intensiveren, maar willen ook de democratische controle legitimatie in stand houden.
www.veiligheidsberaad.nl
www.nvbr.nl

Zorg

zorg
Sinds eind jaren ’90 heeft de zorg in Nederland een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Marktwerking, maatwerk, kostenbesparing en vraaggestuurde organisaties waren de sleutelwoorden. Maar hoe zorg je dat een organisatie de ‘menselijke maat’ niet uit het oog verliest? Hoe communiceer je naar cliënten en medewerkers de noodzaak van kwaliteitssystemen en jaarplannen? Als communicatiemanager bij een van de grootste zorgaanbieders in Zuid-Holland voor mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van een introverte, naar binnengerichte organisatie naar een open organisatie die midden in de maatschappij staat. De hierboven genoemde vraagstukken werden vertaald naar tastbare en meetbare campagnes, communicatietrajecten en relatiebeheer.
www.ipsedebruggen.nl

Milieu
milieu

De burger zelf zijn afval laten scheiden voor behoud van ons milieu is nog steeds een controversieel thema. Dat was het al toen ik de introductiecampagnes opzette voor het apart inzamelen van groente, fruit- en tuinafval in de gemeente Leiden en de gemeente Leek. De invoering van containers en het niet meer wekelijks ophalen van afval zijn in vaktermen gesproken: een uitdaging! Burgers verwachten van de overheid veel en hebben weerstand tegen veranderingen, zeker als zij er zelf iets extra’s voor moeten doen. Het kost heel wat communicatieve inspanningen om een gedragsverandering te weeg te brengen, naast gewoon wat tijd en geduld. Inmiddels scheiden in heel Nederland de burger en de industrie steeds meer soorten afval. De discussie erover blijft boeien.

Water

Drinkwater is een essentieel product. Bij een waterbedrijf gaat de communicatie niet alleen over de dagelijkse watervoorziening, maar ook over de wijze waarop wij in Nederland ons drinkwater maken en gebruiken. Bij duinwaterbedrijf Zuid-Holland speelt in de communicatie ook het spanningsveld tussen de productie van duinwater versus behoud van natuur mee. En waarbij in het duingebied ook nog eens sprake is van intensieve recreatiedruk.
Hoe kunnen we beter water maken en het zuinig gebruiken? Wat als er ergens een lek is? Ook hier zijn crisiscommunicatie, media-aandacht, benchmarking en burgerparticipatie belangrijke en boeiende werkzaamheden voor een afdeling communicatie.
www.dunea.nl

Kennis
Om mij verder te bekwamen in het communicatievak volgde ik, naast trainingen ook de C en D opleiding bij Van der Hilst.